Rezultati volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Tina Turk, član; Nataša Zekić, član; je dne 24.10.2016 med 9h in 16h izvedel akt volitev. Prejeli smo 91 glasovnic; neveljavnih glasovnic ni bilo. Na podlagi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, so rezultati naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Anže Trampuš (50 glasov);
 • 2. letnik: Rok Šikonja (37 glasov);
 • 3. letnik: Žiga Nagelj (33 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežič. Tadej Mulh, Matic Žmavc  (vsi 17 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 2. letnik: Patrik Burnik (28 glasov);

1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik: Gregor Karpljuk (29 glasov);
 • 3. letnik: Andrej Kokalj (39 glasov);

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 1. letnik: Mojca Bertoncelj (29 glasov);

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Eva Pirc (35 glasov);

Na podalgi Pravilnika o volitvah V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, člen 4.b, volilni odbor ugotavlja, da bo v letošnjem letu, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, poleg zgoraj navedenih članov, sestavljalo še 8 dodatnih članov.

Dodatna mesta:

 • Martin Debevc (9 glasov);
 • Karmen Kastelic  (33 glasov);
 • Matija Kosin (19 glasov);
 • Aleksandra Krajnović (24 glasov);
 • Peter Krivic  (16 glasov);
 • Vid Kršmanc (21 glasov);
 • Klemen Nunčič (14 glasov);
 • Gregor Štumpfl (21 glasov);

Rok za pritožbe je 5 dni od objave volilnih rezultatov. VO bo pritožbe obravnavala 3 dni po poteku roka za pritožbe. Na odločitev VO Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, se lahko pritožbenik v roku 8 dni, pritoži na Volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Predsednik VO
Matej Rabzelj

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Objava kandidatne liste za ŠSFE v študijskem letu 2016/17

Skladno z razpisom volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko in Volilnim pravilnikom, objavljamo seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila popolna in oddana v roku (do 20.10.2016).

Seznam kandidatov je naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Martin Debevc, Aleksandra Krajnović, Anže Trampuš;
 • 2. letnik: Karmen Kastelic, Matija Kosin, Klemen Nunčič, Rok Šikonja;
 • 3. letnik: Žiga Nagelj;
 • dodatno leto: Peter Krivic, Vid Kršmanc;

1. stopnja  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežičc, Tadej Mulh, Matic Žmavc;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 2. letnik: Patrik Burnik,

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik:  Gregor Karpljuk;
 • 3. letnik:  Andrej Kokalj;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 1. letnik: Mojca Bertoncelj, Gregor Štumpfl;

3. stopnja – DOKTORSKI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 2. letnik: Eva Pirc;

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Tina Turk, član; Nataša Zekić, član; je glede na število prijavljenih kandidatov sprejel sklep, da bodo volitve potekale v avli Fakultete za elektro-
tehniko v ponedeljek, 24. 10. 2016 od 9h do 16h.

Volilno pravico imajo vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Prve rezultate bo VO objavil v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18h na uradni spletni strani in Facebook strani ŠSFE.

Rok za pritožbe je 3 dni, izključujoč nedelje in praznike. Vse pritožbe bo volilna komisija obravnavala še isti dan.

Ljubljana, 21.10.2016

Predsednik VO
Matej Rabzelj

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO 2016/17

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivana Svetlika, in Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Fakultete za elektrotehniko, spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do četrtka, 20.10.2016.
V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomankljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev. Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi 21.10.2016.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj, predsednik;
 • Tina Turk, član;
 • Nataša Zekič, član;

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v ponedeljek, 24.10.2016 od 9h do 16h

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko.

Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2015) so razpisna naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 1. član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3.letnik: 1član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 5 članov;

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh koledarskih dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Ljubljana, 12.10.2016

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

Strategy Cup – Digital Edition

slikica

Digitalizacija odločilno zaznamuje vse vidike našega življenja in oblikuje tako povpraševanje nas potrošnikov kot tudi konkurenčno dinamiko na trgu potrošnih dobrin. Digitalizacija ima trajen vpliv na to kako nakupujemo danes, kako se odločamo in celo kaj kupujemo. Podjetja na trgu potrošnih dobrin morajo zato razumeti spremembe na trgu, razumeti ‘novega’ potrošnika in s spodbujanjem digitalnih inovacij zagotoviti svoj konkurenčnost.

Želite sooblikovati digitalno prihodnost?

Pridružite se nam na BCG Strategy Cup Digital, 4-dnevnem spletnem tekmovanju, kjer se bodo študentje iz Slovenije in Hrvaške pomerili v reševanju poslovnega izziva v okviru inovativnih možnosti, ki jih ponujajo današnje digitalne rešitve.

Zakaj sodelovati?

 • Izkusite življenje BCG svetovalca
 • Obogatite svoj življenjepis
 • Prislužite si izjemno priložnost neposrednega povabila v BCG-jev postopek izbora novih sodelavcev
 • Pridobite si mesto v BCG-jevem programu Emerald

Zmagovalna ekipa se bo udeležila 3-dnevnega izleta v Berlin, kjer bo obiskala BCG Digital Ventures.

BCG Digital Ventures je razvojno in naložbeno podjetje, ki skupaj s svojimi strankami ustvarja unikatne digitalne rešitve.

Koga iščemo?

Študente iz Slovenije in Hrvaške, ki imajo:

 • Izjemne akademske dosežke ter raznolike obštudijske dejavnosti
 • Željo po iskanju in reševanju novih izzivov
 • Voljo za ustvarjanje sprememb

V kolikor ste zainteresirani, se prijavite do 1. novembra, na povezavi: http://on.bcg.com/DigitalStrategyCup  http://on.bcg.com/DigitalStrategyCuphttp://on.bcg.com/DigitalStrategyCuphttp://on.bcg.com/DigitalStrategyCup http://on.bcg.com/DigitalStrategyCup

Več informacij o dogodku na: https://www.facebook.com/events/316950908666288/

http://on.bcg.com/DigitalStrategyCup

Za vprašanja in poizvedbe prosimo kontaktirajte Emese Gal na sledečem e-mail naslovu: gal.emese@bcg.com, ali preko telefona: +36 303322497.

Prijavi se in osvoji STRATEGY CUP DIGITAL!

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

VABILO ZA DODIPLOMSKE ŠTUDENTE: PRAVOČASNO SE PRIJAVITE NA NAGRADNI NATEČAJ

Dragi študent, draga študentka.

Verjamemo v vaš ustvarjalni potencial: najboljši način za napovedovanje vaše trajnostne prihodnosti je, da jo soustvarjate!

Zato vas z veseljem obveščamo, da za vas Borzen, operater trga z električno energijo, d. o. o.*, že drugič razpisuje:

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 016
za najboljšo raziskovalno nalogo s področja
izrabe vetra in/ali lesne biomase za proizvodnjo elektrike v Sloveniji.

Če ste dodiplomski študent ali študentka sprejmite izziv: vaše prijave pričakujemo vsaj do 12. oktobra, vaše raziskovalne naloge pa vsaj do 14. novembra 2016.

5 razlogov za vašo udeležbo:

 • avtorji treh najbolj perspektivnih raziskovalnih nalog prejmejo denarno nagrado,
 • potegujete se za javno priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo,
 • preizkusite se pri reševanju sodobnih izzivov trajnostnih energetskih virov,
 • pridobite ugledno strokovno referenco in izkušnjo,
 • odmevno stopite iz povprečja in opozorite nase potencialne delodajalce.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo študentje posamezniki s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo status študenta visokošolskega strokovnega programa ali univerzitetnega programa (raven 6/1 ali 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja) ali magistrskega programa (raven 7 oziroma 2. bolonjska stopnja).

Potek natečaja

Oglejte si Pravila nagradnega natečaja za študente 016 (najdete jih tudi v priponki) in se prijavite pravočasno! S prijavo in raziskovalno nalogo si zagotovite vaše mesto v nagradnem natečaju in možnost potegovanja za nagrado.

Javna predstavitev nagrajencev in podelitev nagrade 13. decembra 2016

Na svečanem dogodku 13. decembra 2016 ob 10. uri na Energetski zbornici Slovenije bodo izbrani trije zmagovalci javno predstavili svoje nagrajene raziskovalne naloge in javno bomo podelili priznanja za najboljše raziskovalne naloge in prve tri nagrade v bruto znesku 1.000 EUR, 700 EUR in 300 EUR, kot tudi poskrbeli za vašo medijsko prepoznavnost. Vsi udeleženci natečaja boste kot gostje povabljeni na dogodek.

Vaše sodelovanje in raziskovalna naloga

Prijavnico in več informacij o natečaju najdete na spletni strani. Na voljo smo vam tudi na natecaj@trajnostnaenergija.si in telefonski številki 031 717 599.

Pomembni datumi

Vašo prijavo pričakujemo vsaj do 12. oktobra 2016, da lahko nato v nadaljevanju vsaj do 14. novembra pošljete vašo raziskovalno nalogo.

 

Roki Aktivnost
Od 1. septembra do srede, 12. oktobra do 12. ure Oddaja vaše prijave na spletnem obrazcu za sodelovanje v nagradnem natečaju
Od 13. oktobra do ponedeljka, 14. novembra do 12. ure Oddaja vaše raziskovalne naloge (na predpisani predlogi) na natecaj@trajnostnaenegija.si
Četrtek, 13. decembra ob 10. uri Razglasitev in predstavitev zmagovalcev ter svečana javna podelitev nagrad (v prostorih GZS, EZS, dvorana A)

 

Pogumno sprejmite priložnost: sodelujte na drugem nagradnem natečaju in se potegujte za vaše javno priznanje in nagrade.

Dobrodošli!

Naročnik natečaja*: Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

Izvajalec natečaja: Prosperia, svetovanje, izobraževanje, mediacija, d. o. o.

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si


PS: Prijavite se zdaj in nam v nadaljevanju vsaj do 16. novembra pošljite vašo raziskovalno nalogo!

natecaj@trajnostnaenergija.si;
m +386 (0)31 717 599, t+386 (0)1 437 98 61, f+386 (0)1 437 98 62,
www.borzen.si in www.trajnostnaenergija.si

 

unnamed

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno