INDIJA – štipendija za št. leto 2017/18

Vlada INDIJE – “Indian Council for Cultural Relations” – ponuja eno štipendijo za študijsko leto  2017/18. Vse informacije in prijavni obrazci so v priponki ter na spletni strani www.iccr.gov.in
Rok za  prijavo poteče 23. januarja 2017.

Kopijo vloge pa morate posredovati tudi Veleposlaništvo Indije, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, e-mail: hoc.ljubljana@mea.gov.in, tel: (01) 5133 113.

INDIJA štipendije dokumentacija 2017-18-pdf

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za šolsko leto 2017/2018. Letne štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2017/2018 (oktobra 2017). Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM.

Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo). Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Kandidati morajo predložiti:

 • prijavni obrazec, dosegljiv na (http://www.likarjev-sklad.si/).
 • biografijo,
 • bibliografijo,
 • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
 • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
 • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
 • dokazilo o znanju nemškega jezika,
 • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti na naslov: Prof. dr. Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za Posvetovalni odbor sklada “Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar” najkasneje do vključno 10. marca 2017 (ne glede na vrsto pošiljanja).

Kandidati bodo o predizboru pisno obveščeni najkasneje do 11. aprila 2017 na podlagi odločitve Posvetovalnega odbora, dokončno pa o izboru kandidatov odloča Svet sklada s sedežem v Münchnu. Pritožbe na odločitve niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.

Dodatne informacije so na voljo pri ga. Bibi Ovaska Presetnik, služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.: 01-2418-594 (E-mail: student.office@uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora izr. prof. dr. Janko Slavič, tel.: 01 4771 226, (E-mail: janko.slavic@fs.uni-lj.si) in na spletnem naslovu (http://www.likarjev-sklad.si/).

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

ŠTIPENDIJE UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Utrechtska mreža bo podelila do 10 štipendij v višini 1000€ študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II ali III stopnji študija. Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od 1. do 6. mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

– Prijavo ( application form)

– Motivacijsko pismo v angleškem jeziku

– Priporočilno pismo v angleškem jeziku in

– Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza)

naj študentje oz.mladi raziskovalci posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do 10. februarja 2017.

Univerza v Ljubljani lahko nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne, 10 11. 2016 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Akademski zbor – 40 predstavnikov;
 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za samoocenjevanje in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Komisija za oglaševanje – 1 predstavnik;
 • Razširjen upravni odbor – 1 predstavnik;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za pripravo kriterijev ocenjevanja pedagoškega dela – 1 predstavnik.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO NEDELJE, 20. NOVEMBRA 2016, DO 14.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na 3. redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko.

Ljubljana, 13. 11. 2016

Rok Šikonja
predsednik ŠS FE

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

Študentsko delo: Junior Front-end razvojnik (ž/m)

V podjetju Beenius d.o.o. razvijamo in tržimo produkte za prenos interaktivne digitalne televizije. V panogi smo prepoznani kot postavljalci trendov in inovatorji številnih tehnologij. Prisotni smo na vseh celinah sveta, kjer skupaj s partnerji, družbi in posameznikom omogočamo nov način sprejemanja bogatih multimedijskih vsebin. Našo zgodbo sestavljajo zaposleni, lokalni partnerji, tehnološki partnerji in uporabniki naše tehnologije – skupnost, ki Beenius uvršča v sfero svetovnih gibanj. Naša spletna stran: www.beenius.tv.

Iščemo programerja za področje razvoja produktov za prenos interaktivne digitalne televizije. Najboljšemu kandidatu ponujamo priložnost na poziciji:

Junior Front-end razvojnik  (ž/m)

Izvajali boste naloge  razvoja programske opreme in pripravljali produktno in razvojno dokumentacijo.

 Pričakujemo:

 • visoko motivirane in samoiniciativne kandidate/študente ustrezne tehnične smeri, z delovnimi izkušnjami ali brez,
 • odlično poznavanje JavaScript, HTML, PHP, CSS / LESS / SASS,
 • dobro poznavanje Git/SVN/Mercurial in konceptov VCS,
 • zaželjeno poznavanje MySQL in Oracle DB, poznavanje osnov GNU/linux administracije
 • izkušnje pri zagotavljanju kvalitete programske kode (Quality Assurance),
 • poznavanje IP in IP-TV tehnologije je prednost,
 • samostojne in odgovorne kandidate z željo po delu v visokotehnološkem, dinamičnem podjetju,
 • kandidate z aktivnim znanjem slovenskega in angleškega jezika.

Postanite del uglednega in strokovnega tima, kjer boste dobili priložnost za dokazovanje svojih sposobnosti. Vaša prizadevanja in uspehi bodo zapaženi in primerno nagrajeni.

Vašo prijavo z življenjepisom in navedbami referenčnih projektov,  pričakujemo do 9.12.2016 na e-naslovu: zaposlitev@beenius.tv z oznako: Prijava_junior front-end razvojnik.

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Posted in Delo, Uncategorized | Komentiranje izključeno