RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne, 10 11. 2016 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Akademski zbor – 40 predstavnikov;
 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za samoocenjevanje in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Komisija za oglaševanje – 1 predstavnik;
 • Razširjen upravni odbor – 1 predstavnik;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za pripravo kriterijev ocenjevanja pedagoškega dela – 1 predstavnik.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO NEDELJE, 20. NOVEMBRA 2016, DO 14.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na 3. redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko.

Ljubljana, 13. 11. 2016

Rok Šikonja
predsednik ŠS FE

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

Študentsko delo: Junior Front-end razvojnik (ž/m)

V podjetju Beenius d.o.o. razvijamo in tržimo produkte za prenos interaktivne digitalne televizije. V panogi smo prepoznani kot postavljalci trendov in inovatorji številnih tehnologij. Prisotni smo na vseh celinah sveta, kjer skupaj s partnerji, družbi in posameznikom omogočamo nov način sprejemanja bogatih multimedijskih vsebin. Našo zgodbo sestavljajo zaposleni, lokalni partnerji, tehnološki partnerji in uporabniki naše tehnologije – skupnost, ki Beenius uvršča v sfero svetovnih gibanj. Naša spletna stran: www.beenius.tv.

Iščemo programerja za področje razvoja produktov za prenos interaktivne digitalne televizije. Najboljšemu kandidatu ponujamo priložnost na poziciji:

Junior Front-end razvojnik  (ž/m)

Izvajali boste naloge  razvoja programske opreme in pripravljali produktno in razvojno dokumentacijo.

 Pričakujemo:

 • visoko motivirane in samoiniciativne kandidate/študente ustrezne tehnične smeri, z delovnimi izkušnjami ali brez,
 • odlično poznavanje JavaScript, HTML, PHP, CSS / LESS / SASS,
 • dobro poznavanje Git/SVN/Mercurial in konceptov VCS,
 • zaželjeno poznavanje MySQL in Oracle DB, poznavanje osnov GNU/linux administracije
 • izkušnje pri zagotavljanju kvalitete programske kode (Quality Assurance),
 • poznavanje IP in IP-TV tehnologije je prednost,
 • samostojne in odgovorne kandidate z željo po delu v visokotehnološkem, dinamičnem podjetju,
 • kandidate z aktivnim znanjem slovenskega in angleškega jezika.

Postanite del uglednega in strokovnega tima, kjer boste dobili priložnost za dokazovanje svojih sposobnosti. Vaša prizadevanja in uspehi bodo zapaženi in primerno nagrajeni.

Vašo prijavo z življenjepisom in navedbami referenčnih projektov,  pričakujemo do 9.12.2016 na e-naslovu: zaposlitev@beenius.tv z oznako: Prijava_junior front-end razvojnik.

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Posted in Delo, Uncategorized | Komentiranje izključeno

Rezultati volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Tina Turk, član; Nataša Zekić, član; je dne 24.10.2016 med 9h in 16h izvedel akt volitev. Prejeli smo 91 glasovnic; neveljavnih glasovnic ni bilo. Na podlagi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, so rezultati naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Anže Trampuš (50 glasov);
 • 2. letnik: Rok Šikonja (37 glasov);
 • 3. letnik: Žiga Nagelj (33 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežič. Tadej Mulh, Matic Žmavc  (vsi 17 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 2. letnik: Patrik Burnik (28 glasov);

1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik: Gregor Karpljuk (29 glasov);
 • 3. letnik: Andrej Kokalj (39 glasov);

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 1. letnik: Mojca Bertoncelj (29 glasov);

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Eva Pirc (35 glasov);

Na podalgi Pravilnika o volitvah V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, člen 4.b, volilni odbor ugotavlja, da bo v letošnjem letu, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, poleg zgoraj navedenih članov, sestavljalo še 8 dodatnih članov.

Dodatna mesta:

 • Martin Debevc (9 glasov);
 • Karmen Kastelic  (33 glasov);
 • Matija Kosin (19 glasov);
 • Aleksandra Krajnović (24 glasov);
 • Peter Krivic  (16 glasov);
 • Vid Kršmanc (21 glasov);
 • Klemen Nunčič (14 glasov);
 • Gregor Štumpfl (21 glasov);

Rok za pritožbe je 5 dni od objave volilnih rezultatov. VO bo pritožbe obravnavala 3 dni po poteku roka za pritožbe. Na odločitev VO Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, se lahko pritožbenik v roku 8 dni, pritoži na Volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Predsednik VO
Matej Rabzelj

 

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

Objava kandidatne liste za ŠSFE v študijskem letu 2016/17

Skladno z razpisom volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko in Volilnim pravilnikom, objavljamo seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila popolna in oddana v roku (do 20.10.2016).

Seznam kandidatov je naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Martin Debevc, Aleksandra Krajnović, Anže Trampuš;
 • 2. letnik: Karmen Kastelic, Matija Kosin, Klemen Nunčič, Rok Šikonja;
 • 3. letnik: Žiga Nagelj;
 • dodatno leto: Peter Krivic, Vid Kršmanc;

1. stopnja  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežičc, Tadej Mulh, Matic Žmavc;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 2. letnik: Patrik Burnik,

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik:  Gregor Karpljuk;
 • 3. letnik:  Andrej Kokalj;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 1. letnik: Mojca Bertoncelj, Gregor Štumpfl;

3. stopnja – DOKTORSKI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 2. letnik: Eva Pirc;

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Tina Turk, član; Nataša Zekić, član; je glede na število prijavljenih kandidatov sprejel sklep, da bodo volitve potekale v avli Fakultete za elektro-
tehniko v ponedeljek, 24. 10. 2016 od 9h do 16h.

Volilno pravico imajo vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Prve rezultate bo VO objavil v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18h na uradni spletni strani in Facebook strani ŠSFE.

Rok za pritožbe je 3 dni, izključujoč nedelje in praznike. Vse pritožbe bo volilna komisija obravnavala še isti dan.

Ljubljana, 21.10.2016

Predsednik VO
Matej Rabzelj

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO 2016/17

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivana Svetlika, in Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Fakultete za elektrotehniko, spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do četrtka, 20.10.2016.
V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomankljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev. Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi 21.10.2016.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj, predsednik;
 • Tina Turk, član;
 • Nataša Zekič, član;

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v ponedeljek, 24.10.2016 od 9h do 16h

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko.

Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2015) so razpisna naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 1. član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3.letnik: 1član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 5 članov;

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh koledarskih dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Ljubljana, 12.10.2016

Posted in Uncategorized | Komentiranje izključeno