RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

42 mest za predstavnike študentov v Akademskem zboru Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 30. JANUARJA 2023 do 18:00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

RAZPIS ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V UPRAVNEM ODBORU

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 30. 11. 2022 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje 1 mesto za predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 5. decembra 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V UPRAVNEM ODBORU

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa s 1. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 21. 11. 2022 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Upravni odbor – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 28. novembra 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za

Rezultati volitev v ŠSFE 2022/23

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2022/23