Podjetje IMS MERILNI SISTEMI zaposli aplikacijskega inženirja/inženirko na področju akustike

Delo dobi: aplikacijski inženir1 na področju akustike

Te zanima področje akustike? Bi rad nadgradil svoje znanje na tem področju ter se specializiral za konkretne rešitve za akustične meritve? Si komunikativen in rad potuješ? Imamo pravo ponudbo zate!

Odgovornosti:

 • produktni vodja2 za programsko opremo za akustične meritve;
 • podpora pri prodaji rešitev za akustične meritve;
 • prevajanje visokih zahtev mednarodnih strank v programerske naloge;
 • priprava priročnikov in drugih izobraževalnih vsebin za stranke.

Nudimo:

 • prenos znanja in izkušenj s področja akustičnih meritev;
 • delo z najsodobnejšo strojno in programsko opremo za akustične meritve;
 • službena potovanja;
 • udeležba pri dobičku podjetja.

Zahteve:

 • študent, absolvent ali diplomant Fakultete za elektrotehniko;
 • zanimanje za akustiko ter želja po učenju in napredovanju;
 • odlično znanje angleščine.

Če si resen in pripravljen na dolgoročno sodelovanje, se do 22. decembra 2017 prijavi na klemen.ban@ims.si.

Poleg prijave v nekaj stavkih opiši 2 svoja dosežka, na katera si najbolj ponosen. Napiši tudi, zakaj si želiš postati aplikacijski inženir ter kako si predstavljaš dolgoročno sodelovanje z nami.

1 Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. Vabljene seveda tudi inženirke.
2 www.scrum.org/resources/what-is-a-product-owner

Posted in Razpis za delovno mesto, Uncategorized | Leave a comment

Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 13. 11. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Akademski zbor – 40 predstavnikov;
 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Komisija za urejanje predmetnika Erasmus študentov – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO SREDE, 22. NOVEMBRA 2017 DO 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 3. seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Podpredsednik ŠSFE
Gašper Podobnik

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Uvedba diplomskega dela

Informativno vas obveščamo o poteku postopka uvedbe diplomskega dela na dodiplomskem univerzitetnem študiju. Fakulteta za elektrotehniko je namreč v postopku akreditiranja svojih študijskih programov s strani mednarodno priznane akreditacijske agencije ASIIN. Ključna zahteva ASIIN pri akreditaciji študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika – BUN je uvedba zaključnega dela. UL FE je odločil, da zahtevo izpolni. Tudi študentje smo uvedbo podprli, kar je bilo razvidno iz ankete.

Utemeljitev: Večina primerljivih študijskih programov doma (FS, FRI, FGG) in v tujini (TU Berlin, ETH) ima na koncu študijskega programa že vsebovano zaključno/diplomsko delo. Tako bo UL FE z uvedbo diplome bolj primerljiva z institucijami v širši okolici. 
Zaključno delo bo nadgradilo pridobljeno teoretično znanje tekom študija. Študent bo z njim imel možnost pokazati sposobnost samostojnega in praktičnega dela, reševanja problemov, posvetovanja z mentorjem in inženirskega razmišljanja. Zaključno delo bo predstavljalo dodatno referenco za diplomanta.

Zaključno delo je mišljeno v smislu izvedbe projekta s poudarkom na praktičnem delu in ne kot obsežnejši seminar. Delo bo ovrednoteno s 6 ECTS, kar pomeni, da bo študent imel primerno število ur namenjenih pripravi dela. Natančnejša določila in postopek uvedbe diplome sta trenutno v pripravi. Program študentov, ki so že vpisani, se ne spremeni (prve diplome leta 2021).

Posted in Objava, ŠSFE, Študij | Komentarji so izklopljeni za Uvedba diplomskega dela

Rezultati volitev v ŠSFE 2017/2018

Volilni odbor (VO) je dne 23.10.2017 med 09.00 in 16.00 uro izvedel akt volitev. Prejetih je bilo 192 glasovnic, izmed katerih je bilo 189 veljavnih. Tri glasovnice so bile neveljavne. Rezultati volitev so naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Nena Šarec (66 glasov);
 • 2. letnik: Aleksandra Krajnović (54 glasov);
 • 3. letnik: Rok Šikonja (77 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežič (52 glasov);
 • 2. letnik: Tadej Mulh, Martin Debevc (oba 40 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 3. letnik: Patrik Burnik (51 glasov);

1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik: Klemen Babuder (53 glasov);
 • 3. letnik: Gregor Karpljuk, Anže Zadravec (oba 31 glasov);

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 2. letnik: Gregor Štumpfl (49 glasov);

Mesta na katera je bilo več kandidatov izvoljenih z enakim številom glasov, se razširijo na ustrezno število predstavnikov.

Nadaljnje na podlagi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, člen 4.b, Volilni odbor ugotavlja, da bo v letošnjem letu, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, poleg zgoraj navedenih članov, sestavljalo še 8 dodatnih članov. Dodatna mesta zasedejo preostali kandidati z največ glasovi.

Dodatna mesta:

 • Karmen Kastelic (54 glasov);
 • Domen Kodrič (52 glasov);
 • Anže Trampuš (51 glasov);
 • Gabriel Gjorshevski (45 glasov);
 • Gašper Podobnik (36 glasov);
 • Nataša Zekić (36 glasov);
 • Gregor Goričar (36 glasov);
 • Matija Kosin (35 glasov);

Rok za pritožbe je 3 dni od objave volilnih rezultatov. VO bo pritožbe obravnaval dan po poteku roka za pritožbe. Na odločitev VO Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, se lahko pritožbenik v roku 8 dni, pritoži na Volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

 

Predsednik VO
Matej Rabzelj

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2017/2018

Objava kandidatne liste za ŠSFE v študijskem letu 2017/18

Skladno z razpisom volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko in Volilnim pravilnikom, objavljamo seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila popolna in oddana v roku (do 19.10.2017 do 12.00 ure).

Seznam kandidatov je naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Mitja Hofer, Nena Šarec, Gabriel Gjorshevski, Dominik Božić;
 • 2. letnik: Aleksandra Krajnović, Anže Trampuš, Tomaž Leskovar, Robert Ferlin;
 • 3. letnik: Matija Kosin, Gašper Podobnik, Domen Kodrič, Klemen Nunčič, Rok Šikonja, Nataša Zekić, Urban Križman, Karmen Kastelic, Sebastjan Kravcar;

1. stopnja  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežič;
 • 2. letnik: Tadej Mulh, Martin Debevc;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 3. letnik: Patrik Burnik;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik:  Klemen Babuder;
 • 3. letnik:  Gregor Karpljuk, Anže Zadravec;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 2. letnik: Gregor Štumpfl, Jaka Jenškovec;
 • dodatno leto: Gregor Goričar;

 

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Ana Štrukelj, član; Maj Urbanc, član; je glede na število prijavljenih kandidatov sprejel sklep, da bodo volitve potekale v avli Fakultete za elektro-
tehniko v ponedeljek, 23. 10. 2017 med 09.00 in 16.00 uro.

Volilno pravico imajo vsi študentje Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z veljavnim študentskim statusom.

Prve rezultate bo VO objavil v ponedeljek, 23.10.2016 ob 20.00 uri na uradni spletni in Facebook strani ŠSFE. Rok za pritožbe na volilni izid oziroma postopek je 3 dni, izključujoč nedelje in praznike. Vse pritožbe bo volilna komisija obravnavala še isti dan.

 

Ljubljana, 19.10.2017

Predsednik VO
Matej Rabzelj

Posted in ŠSFE | Komentarji so izklopljeni za Objava kandidatne liste za ŠSFE v študijskem letu 2017/18