RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko. Razpis se objavi v sredo, 10. oktobra 2018. Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do srede, 17. 10. 2018, do 19. ure. 

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena na naši spletni strani).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomankljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 17. 10. 2018.
Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj predsednik;
 • Jakob Premrn
 • Jan Gašpar

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko predvidoma 22. 10. 2018 (bo objavljeno naknadno).
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko. Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2018) so razpisana naslednja prosta mesta:

 1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 članov;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2018/10/10/obrazec-za-oddajo-kandidatur-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko/.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

 

Gašper Podobnik
Predsednik ŠSFE

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tečaj Interneta stvari

Tečaj odlikujejo izrazito praktične delavnice, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci spoznajo mikrokrmilnik Arduino, povezovanje senzorjev, brezžične tehnologije, platformo Raspberry Pi, programski jezik Python, delovanje spletnih strežnikov in IoT oblačne storitve. Tečaj se zaključi z izdelavo lastnega IoT izdelka. Začnemo 23. 10. 2018 ob 16:15, na Fakulteti za elektrotehniko.

Več informacij in prijava: http://www.ict-academy.eu/sl/3/228/iot-fundamentals-povezovanje-stvari

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tečaj Osnove programiranja v Pythonu

Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika Python. Preko veliko praktičnih vaj boste pridobili zanje in izkušnje pri delu z realnimi programerskimi nalogami in situacijami. Začnemo 22. 10. 2018 ob 16:15-20:15, na Fakulteti za elektrotehniko.

Več informacij in prijava: http://www.ict-academy.eu/sl/3/232/osnove-programiranja-v-python

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vabilo za promotorje

Študenti in študentke FE!
Tudi letos bomo bodočim študentom na različnih dogodkih tekom leta predstavljali študije elektrotehnike in multimedije. Pri tem pa potrebujemo tudi vašo pomoč. Vse, ki bi želeli sodelovati pri predstavitvi fakultete in študijev, vabimo, da izpolnite kratko prijavnico https://bit.ly/2PqWRYs.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raziskava na temo pričakovanj mladih od trga dela ter njihovih predstav o prihodnosti

Najlepše vas prosimo za sodelovanje pri promociji raziskave na temo pričakovanj mladih od trga dela ter njihovih predstav o prihodnosti.  V ta namen smo pripravili spletno anketo za študente, ki še nikoli niso bili redno zaposleni, in sicer za:

– študente, ki so zaključili vsaj 1. letnik visokošolskega izobraževanja ter posebej

– za študente prvega letnika (sicer namenjena vsem ostalim, ki še nikoli niso bili redno zaposleni).

Anketo smo sicer pripravili za vse segmente mladih, pri čemer je študentska populacija seveda ključna.

Ker si želimo doseči čim višje število respondentov, kar pa je – predvsem zaradi obsežnosti ankete (ob testiranju pribl. 20 minut) – zelo težka naloga, si ob tem želimo komunikacijske podpore fakultet oz. visokošolskih institucij. Če je kakršnakoli možnost, da v okviru svoje komunikacije na spletnih straneh, v e-poštnih novicah ali na socialnih omrežjih itd. objavite naš poziv študentom in študentkam. V zameno za sodelovanje lahko vam oz. vašim študentom ponudimo v uporabo zbrane podatke.

Poziv študentkam in študentom lahko najdete spodaj; za svojo objavo ga lahko tudi prilagodite.

V upanju na vaše sodelovanje vas najlepše pozdravljamo,

Mladinski svet Slovenije (MSS)

******************************

Drage študentke, dragi študentje,

na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) smo v zadnjih letih pogosto naleteli na bolj ali manj strokovne članke in druge zapise o tem, kakšne naj bi bile današnje generacije mladih, ob čemer so jim oz. vam pisci tudi radi lepili razne negativne etikete.  Prav tako pogosto dobivamo vprašanja novinarjev in drugih zainteresiranih o tem, kakšna točno je današnja mladina – na kar pa si, ne glede na svoje redni stik z mladimi, ne želimo odgovarjati brez neposrednih raziskav. Pobrskali smo po raziskavah zadnjih let, vendar pa nismo našli odgovorov na vsa vprašanja.

Skratka, želimo vas povabiti k izpolnjevanju ankete na temo pričakovanj mladih od trga dela ter njihovih oz. vaših predstav o lastni prihodnosti. Če vas bodo rezultati posebej zanimali ali pa bi želeli v prihodnosti pri svojih študijskih obveznostih uporabiti podatke, ki jih bomo zbrali, nam pišite in ustregli vam bomo, kolikor bo le mogoče.

Anketa je dostopna preko objavljene novice na naši spletni strani, na našem Facebook profilu ali neposredno na navedenih povezavah:

 Mladi, ki še nikoli niso bili redno zaposleni oz. samozaposleni

Mladi, ki so že kdaj v življenju bili redno zaposleni oz. samozaposleni: https://goo.gl/forms/BbLw96aw83IcvJHq1

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment