Rezultati volitev v ŠSFE 2020/21

Predstavniki letnikov:

 • Leo Ogrizek – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tina Perko – predstavnica, 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Aljaž Žibert – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 • Gregor Kalan – predstavnik, 2. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 • Nejc Jager – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Ajda Košorok – predstavnica, 2. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Jakob Veršnjak – predstavnik, 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Nataša Zekić – predstavnica, 2. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Anže Zadravec – predstavnik, 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 • Matevž Hribernik – predstavnik, 2. letnik, 3. stopnja, Elektrotehnika UNI

Dodatna mesta:

 • Kristina Zekić – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Nena Šarec – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Timotej Štojs – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Samo Jean – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tadej Boncelj – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Luka Žontar – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Aleksander Kovač – dodatno leto, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Gabrijel Gjorshevski – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tim Jeršič – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2020/21

Volitve v Študentski svet FE UL 2020/21

Volitve v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko UL bodo potekale v sredo, 10. februarja 2021, od 9:00 do 16:00 preko portala Simply Voting. Vse kar potrebujete za oddajo glasu je veljavna študentska identiteta. Glasovalno pravico ima vsak študent Fakultete za elektrotehniko z veljavnim statusom.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Lista kandidatov 

Razpis volitev v Študentski svet FE UL

Novi čistopis Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani (sprejet 27.1.2021)

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Volitve v Študentski svet FE UL 2020/21

Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi 9. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 24. 11. 2020 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do torka, 8. decembra 2020 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/11/08/2482/

Predsednik ŠSFE
Jakob Veršnjak

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Obrazec za oddajo kandidature v Senat Fakultete za elektrotehniko

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Senat Fakultete za elektrotehniko

Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/21

 1. Aljaž Žibert – 1. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 2. Gregor Kalan – 2. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 3. Matej Kovač – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 4. Leo Ogrizek – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 5. Kristina Zekić – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 6. Samo Jean – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 7. Luka Žontar – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 8. Tina Perko – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 9. Nejc Jager – 1. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 10. Ajda Košorok – 2. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 11. Tadej Boncelj – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 12. Jakob Veršnjak – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 13. Gabrijel Gjorshevski – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 14. Nataša Zekić – 2. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 15. Tim Jeršič – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 16. Anže Zadravec – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 17. Matevž Hribernik – 2. letnik, 3. stopnja, Elektrotehnika UNI
 18. Timotej Štojs – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 19. Rok Šalamun – dodatno leto, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 20. Aleksander Kovač – dodatno leto, 1. stopnja, Multimedija UNI
 21. Gregor Karpljuk – dodatno leto, 2. stopnja, Multimedija UNI
 22. Nena Šarec – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI

Kandidiralo je 22 študentov, v Študentski svet je lahko izvoljenih 19 predstavnikov študentov.

Volitve se bodo izvedle dne 10. 2. 2021 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/21