RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Razpis se objavi v torek, 13. oktobra 2020.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko (https://svet.fe.uni-lj.si/) najkasneje do srede, 4. 11. 2020, do 20.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 5. 11. 2020.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Aljaž Martinčič, predsednik;
 • Tjaša Jereb
 • Matej Rabzelj

Volitve bodo potekale na daljavo v
petek, 6. 11. 2020, od 9.00 do 14.00.

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko. Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2019) so razpisana naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 člani;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/10/12/obrazec-za-oddajo-kandidature-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko-2020-2021/.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/2021

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/2021

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

1 (eno) mesto za predstavnika študentov v senatu Fakultete za elektrotehniko UL.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje četrtka, 27.8.2020 do 12ih. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

▪ ime in priimek;
▪ naslov prebivališča;
▪ datum in kraj rojstva;
▪ telefonsko številko in elektronski naslov;
▪ letnik in program študija;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Kandidat bo izvoljen z mandatom do konstituiranja novega Študentskega sveta v prihajajočem študijskem letu.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

1 (eno) mesto za predstavnika študentov v senatu Fakultete za elektrotehniko UL.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-
lj.si najkasneje do ponedeljka, 16. marca 2020. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

▪ ime in priimek;
▪ naslov prebivališča;
▪ datum in kraj rojstva;
▪ telefonsko številko in elektronski naslov;
▪ letnik in program študija;
▪ obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji seji. Kandidirati imajo
pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Poslovil se je bivši predsednik ŠSFE Damjan Sirnik

Z žalostjo smo prejeli vest, da se je v četrtek, 20. februarja 2020, po hudi bolezni od nas v 29. letu starosti poslovil Damjan Sirnik, predsednik Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko v študijskem letu 2012/13 in tajnik v letu 2011/12.

Damjan je bil eden izmed najbolj aktivnih članov ŠSFE v njegovi zgodovini, saj je tako v obdobju predsedovanja kot tudi kasneje znatno prispeval k izboljšanju študija na Fakulteti za elektrotehniko za takratne in tudi zdajšnje generacije. Pečat, ki ga je s požrtvovalnim delom pustil na naši Fakulteti, je vreden spoštovanja, njegovi napori so izboljšali študij in pomagali marsikateremu študentu elektrotehnike.

Študentskemu svetu je v veselje in ponos, da lahko gradimo na dobrih odnosih in trdnih temeljih, ki jih je zgradil Damjan Sirnik. Družini in vsem bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Pogrešali te bomo!

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Poslovil se je bivši predsednik ŠSFE Damjan Sirnik