Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/21

 1. Aljaž Žibert – 1. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 2. Gregor Kalan – 2. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 3. Matej Kovač – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 4. Leo Ogrizek – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 5. Kristina Zekić – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 6. Samo Jean – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 7. Luka Žontar – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 8. Tina Perko – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 9. Nejc Jager – 1. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 10. Ajda Košorok – 2. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 11. Tadej Boncelj – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 12. Jakob Veršnjak – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 13. Gabrijel Gjorshevski – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 14. Nataša Zekić – 2. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 15. Tim Jeršič – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 16. Anže Zadravec – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 17. Matevž Hribernik – 2. letnik, 3. stopnja, Elektrotehnika UNI
 18. Timotej Štojs – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 19. Rok Šalamun – dodatno leto, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 20. Aleksander Kovač – dodatno leto, 1. stopnja, Multimedija UNI
 21. Gregor Karpljuk – dodatno leto, 2. stopnja, Multimedija UNI
 22. Nena Šarec – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI

Kandidiralo je 22 študentov, v Študentski svet je lahko izvoljenih 19 predstavnikov študentov. Volitve bodo izvedene, ko bodo razmere to dopuščale.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/21

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa z 8. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 9. 11. 2020 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Upravni odbor – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 23. novembra 2020 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/11/08/2482/

Predsednik ŠSFE
Jakob Veršnjak

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Razpis se objavi v torek, 13. oktobra 2020.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko (https://svet.fe.uni-lj.si/) najkasneje do srede, 4. 11. 2020, do 20.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 5. 11. 2020.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Aljaž Martinčič, predsednik;
 • Tjaša Jereb
 • Matej Rabzelj

Volitve bodo potekale preko spletne učilnice v
petek, 20. 11. 2020, od 9.00 do 18.00.

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko. Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2019) so razpisana naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 člani;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/10/12/obrazec-za-oddajo-kandidature-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko-2020-2021/.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/2021

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2020/2021