Predstavitev

Kje smo?

Študentski svet Fakultete za elektrotehniko je z vami:

Opis

Smo predstavnik študentov v strukturi fakultete, ki je z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani določen za študentskega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov univerze. Vse probleme želimo reševati za Vas, študenti, saj smo zato bili izvoljeni na volitvah po letnikih oziroma smereh. Želimo narediti nekaj tudi za druge, mogoče bodo od tega imeli nekaj koristi tudi naši zanamci.

Študentski svet fakultete zastopa vse študente na nivoju fakultete v zadevah, ki so povezane s študijskim procesom, z napredovanjem profesorjev ter določitvijo cen vpisnin in ostalih materialnih stroškov študija.

Študentski svet se ukvarja tudi z vsemi primeri kršitev statuta ali drugih aktov Univerze v Ljubljani, ter jih skuša posamično rešiti, hkrati pa preučiti vzroke za nastanek nepravilnosti ali konfliktne situacije ter poskuša vzroke odpravljati preko sprememb v sistemu delovanja. Potrebno je namreč skupaj poiskati čimveč tehtnih argumentov, s katerimi se lažje nastopi in uspe v svojih zahtevah.

Študentski svet predstavlja subjekt študentskega delovanja na univerzi in je neodvisen v svojem delovanju, saj ni denarnega nagrajevanja in se tako organ ne specializira v smislu servisne dejavnosti. Študentski svet skrbi za informiranje in obveščanje študentov, problematiziranje in kritiziranje problematičnih situacij in dogodkov v visokem šolstvu ter pripravlja konkretne predloge za izboljšavo tega stanja ter v končni fazi aktivno sodeluje pri sprejemanju nove zakonodaje.

Študentski svet deluje na več področjih in tako ustvarja študentski prostor na nivoju študijskega in obštudijskega življenja študenta. Študentski svet deluje na sejah, kot je zapisano v Poslovniku ŠSFE, kjer sprejema odločitve, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Poseben spekter delovanja pa predstavljajo komisije, v katere so vključeni predstavniki študentov. Ti člani so vezni člen med delovanjem ŠSFE in komisijami, saj je na komisijah potrebno zastopati mnenje vseh študentov, še zlasti, če se ŠSFE o določeni problematiki izreče s sklepom.

Comments are closed.