Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 6 predstavnikov;
 • Upravni odbor – 1 predstavnik;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1
  predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
  Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta
  Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO PETKA, 15. NOVEMBRA 2019 DO 12.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;
  Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 2. seji. Kandidirati
  imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2019/10/28/obrazec-za-oddajo-kandidature-za-predstavnike-studentov-v-organih-fakultete-za-elektrotehniko/

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

 1. stopnja, Elektrotehnika UNI

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Tilen Babnik Moj namen za kandidaturo je, da bom poskušal izboljšati ta naša leta na faksu. Zavzemal se bom za spremembo oz. izboljšavo katerega koli področja naše fakultete. V primeru, da boste imeli kakršnekoli težave se boste lahko obrnili name in se bom v vašem imenu ali pa v imenu razreda pomenil s profesorji oz. predstavniki fakultete. Hvala za vsak glas!
Urban Klobčič /
Katarina Marija Schwarzbartl /

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Žiga Ocvirk Obožujem ljudi in medsebojne odnose. Potegoval se bom za vsakega študenta posebaj.
Luka Žontar /
Filip Rutar Tudi v letošnjem šolskem letu želim nadaljevati z delom v šsfe, saj vidim da lahko dosežemo rezultate in pomagamo izboljšati študijski proces za vse študente.
Samo Jean Želim postati član Študijskega sveta FE, ker bi rad pripomogel pri izboljšavi študijskih in obštudijskih dejavnosti. Na področju organizacije imam že nekaj izkušenj, zato mislim da bi dobro zastopal študente in njihove interese.
Martin Valenčič /

 

3. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Nena Šarec /
Jakob Veršnjak Z razlogom, da zastopam glas študentov in poskušam sedanjim ter prihodnjim generacijam zagotoviti čimbolj prijetno, koristno izkušnjo na FE, sem lansko leto vstopil v ŠSFE, tekom leta pa sem se pridružil Senatu. Svoje delo bi nadaljeval tudi letos, saj so se prejšnje leto načele problematike, ki še niso bile rešene, prav tako pa sem odprt za nove problematike, ki bi jih na dan prinesli študenti ali pedagogi.
Timotej Štojs Kandidaturo sem oddal, ker menim, da lahko s svojim doprinosom v študentskem svetu vplivam in izboljšam kakovost študija.
Anja Šurina Zavzemala se bom za dvig kakovosti študija na Fakulteti za elektrotehniko in za interese študentov v dolgoročnem smislu.

 

1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Gregor Kalan Ojla!

 

Ker želim prejemati informacije, pomembne za nas, študente, čim bolj neposredno, sem se odločil kandidirati za predstavnika študentskega sveta.

Zato, ker informacije so pomembne, jih bom v čim krajšem času posredoval tudi vam, študentom.

Imam izkušnje iz srednje šole, kjer sem 4 leta opravljal funkcijo predsednika razreda. Zadnje leto sem bil izvoljen predsednik dijaške skupnosti.

Aktivno sem sodeloval pri pripravi večih dogodkov, ki jih organizirala dijaška skupnost.

 

Lp Gregor

Žan Truden /

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Matej Juvančič Hace – Za boljšo kakovost študija

– boljše informiranje študentov glede izzivov višjih letnikov

– izboljšave v učilnicah/predavalnicah

– da se preneha jemati žogice na fuzbalu

 

3. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Jaka Parkelj Želja po soustvarjanju nadstandarda na fakulteti.

 

1. stopnja, Multimedija UNI

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Ajda Košorok Sem zagnana in natančna oseba, ki je vedno pripravljena priskočiti na pomoč in čimbolj ugodno rešiti problem. Z organizacijo različnih dogodkov in z delom , kot je v ŠS, sem se seznanila že v srednješolskih letih kot članica Kluba Škofjeloških študentov in Dijaške šolske skupnosti Gimnazije Škofja Loka.
Marko Kaferle V času svojega študija bi si želel čim več interakcije z ljudmi, naj bodo to sošolci, profesorji ali študenti drugih smeri. Kot oseba sem miren in rad ustrežem drugim, a si vedno drznem povedati, kar imam na mislih. Ravno zato bom vedno izrazil svoje mnenje in se trudil za dobrobit vseh.

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
/ /

 

3. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Aleksander Kovač “Kandidiram z namenom zastopanja interesov študentov 3. letnika študijskega programa Multimedija, 1.stopnja UN.

Skozi leto želim dvigati kakovost študija v tretjem letniku, prav tako pa prepoznati in reševati morebitne težave in narediti

študijsko leto študentom kar se da brezskrbno.”

 

2. stopnja, Elektrotehnika UNI

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Nataša Zekić /
Rok Mokorel Kot predstavnik študentov 1. letnika programa Robotike se bom zavzemal za uveljavitev želj študentov, katere bodo usmerjene k bolj kvalitetnemu študiju ter enakopravni obravnavi študentov. Verjamem in želim si, da bi bil dovolj dostopen, da bi znal prisluhniti študentom in bil pravi predstavnik znotraj in zunaj fakultete.

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Tjaša Jereb Z večletnimi izkušnjami dela v ŠSFE želim še naprej sodelovati pri prizadevanjih za nenehne izboljšave.
Gašper Podobnik “Pozdravljeni,

v zadnjih dveh letih sem izmenično opravljal funkciji predsednika in podpredsednika ŠSFE. Letos kandidiram z namenom vzpostavitve gladke tranzicije na novo vodstvo, saj v letošnjem študijskem letu ne nameravam kandidirati za vodstveno pozicijo v ŠSFE. Menim, da lahko svojimi izkušnjami (iz funkcij (pod)predsednika ŠSFE, predstavnika študentov v Senatu FE, Upravnem odboru FE in Študijski komisiji) ter informacijami o delu v preteklih dveh letih znatno pripomorem k učinkovitem in konstruktivnem sodelovanju ŠSFE s študenti in vodstvom Fakultete za elektrotehniko.

V primeru izvolitve si nameravam še naprej prizadevati za dolgoročne interese študentov ter uspešno sodelovanje ŠSFE z vodstvom FE.

Lepo vas pozdravljam,

Gašper Podobnik”

 

2. stopnja, Multimedija UNI

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Anže Zadravec V študentski svet kandidiram, ker želim ponovno aktivno sodelovati tako v samem študentskem svetu, senatu in v posameznih komisijah ter v vseh omenjenih komisijah zastopati študente Multimedije na obeh stopnjah študija.

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
Gregor Karpljuk scientia potentia est

 

Že vrsto let uspešno in učinkovito sodelujem v organih fakultete, to želim nadaljevati še v prihodnosti.

 

2. stopnja, Uporabna statistika UNI

1. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
/ /

 

2. letnik

Ime in priimek Obrazložitev kandidature
/ /

 

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2019/2020

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2019/2020

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Razpis se objavi v torek, 8. oktobra 2019.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko (https://svet.fe.uni-lj.si/) najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019, do 19.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 18. 10. 2019.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Jakob Premrn, predsednik;
 • Jan Gašpar
 • Aljaž Martinčič

 

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v
ponedeljek, 21. 10. 2019, od 9.00 do 14.00.

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko. Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2019) so razpisana naslednja prosta mesta:

 1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:
 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:
 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 člani;

 

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2019/10/08/obrazec-za-oddajo-kandidature-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko-2019-2020-2/.

 

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO