Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Na 2. dopisni seji ŠS FE je bil sprejet novi Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pravilnik začne veljati z 15. 10. 2021.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

1 (eno) mesto za predstavnika študentov v senatu Fakultete za elektrotehniko UL.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 3. 10. 2020 do 12ih. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

▪ ime in priimek;
▪ naslov prebivališča;
▪ datum in kraj rojstva;
▪ telefonsko številko in elektronski naslov;
▪ letnik in program študija;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Kandidat bo izvoljen z mandatom do konstituiranja novega Študentskega sveta v prihajajočem študijskem letu.

Predsednik ŠSFE
Samo Jean

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Rezultati volitev v ŠSFE 2020/21

Predstavniki letnikov:

 • Leo Ogrizek – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tina Perko – predstavnica, 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Aljaž Žibert – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 • Gregor Kalan – predstavnik, 2. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ
 • Nejc Jager – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Ajda Košorok – predstavnica, 2. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Jakob Veršnjak – predstavnik, 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Nataša Zekić – predstavnica, 2. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Anže Zadravec – predstavnik, 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
 • Matevž Hribernik – predstavnik, 2. letnik, 3. stopnja, Elektrotehnika UNI

Dodatna mesta:

 • Kristina Zekić – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Nena Šarec – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Timotej Štojs – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Samo Jean – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tadej Boncelj – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Luka Žontar – 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Aleksander Kovač – dodatno leto, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Gabrijel Gjorshevski – 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tim Jeršič – 2. letnik, 2. stopnja, Multimedija UNI
Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2020/21

Volitve v Študentski svet FE UL 2020/21

Volitve v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko UL bodo potekale v sredo, 10. februarja 2021, od 9:00 do 16:00 preko portala Simply Voting. Vse kar potrebujete za oddajo glasu je veljavna študentska identiteta. Glasovalno pravico ima vsak študent Fakultete za elektrotehniko z veljavnim statusom.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Lista kandidatov 

Razpis volitev v Študentski svet FE UL

Novi čistopis Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani (sprejet 27.1.2021)

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Volitve v Študentski svet FE UL 2020/21

Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi 9. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 24. 11. 2020 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do torka, 8. decembra 2020 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/11/08/2482/

Predsednik ŠSFE
Jakob Veršnjak

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko