Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Rezultati volitev v ŠSFE 2021/22

Predstavniki letnikov:

 • Žan Porenta – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Leo Ogrizek – predstavnik, 2. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Jaka Šter – predstavnik, 3. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Gregor Kalan – predstavnik, 3. letnik, 1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VS
 • Jure Kovač – predstavnik, 1. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Nejc Jager – predstavnik, 2. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Ajda Košorok – predstavnica, 3. letnik, 1. stopnja, Multimedija UNI
 • Samo Jean – predstavnik, 1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Jakob Veršnjak – predstavnik, 2. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI

Dodatna mesta:

 • Tina Perko – dodatno leto, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Selma Rovčanin –1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • David Hožič – 2. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Tim Jeršič – dodatno leto, 2. stopnja, Multimedija UNI
 • Luka Žontar –1. letnik, 2. stopnja, Elektrotehnika UNI
 • Matej Aleksov – 1. letnik, 1. stopnja, Elektrotehnika UNI
Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2021/22

Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2021/2022

V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko je kandidiralo 15 študentov. Volitve se bodo izvedle dne 15. 11. 2021 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2021/2022

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregorja Majdiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Razpis se objavi v petek, 22. oktobra 2021.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko (https://svet.fe.uni-lj.si/) najkasneje do petka, 29. 10. 2021, do 20.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • kraj in datum rojstva;
 • enotno univerzitetno študentsko identiteto; 
 • soglasje za obdelavo osebnih podatkov; 
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 2. 11. 2021.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj, predsednik;
 • Val Vec
 • Katarina Schwarzbartl

Volitve se bodo izvedle dne 15. 11. 2021 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting.  Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 člani;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2021/10/20/2573/.

V primeru težav pri oddaji kandidatur lahko kandidati pišejo na elektronski naslov volilni.odbor@svet.fe.uni-lj.si.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 5 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Na 2. dopisni seji ŠS FE je bil sprejet novi Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pravilnik začne veljati z 15. 10. 2021.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.