Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa s 2. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 6. 3. 2022 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija (namestnik) – 2 predstavnika;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 14. marca 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

42 mest za predstavnike študentov v Akademskem zboru Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 3. JANUARJA 2022.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Obrazec za vlogo kandidature za predstavnika študentov v Akademskem zboru FE

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za vlogo kandidature za predstavnika študentov v Akademskem zboru FE

Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 6. 12. 2021 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

Senat – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 3. januarja 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2021/11/26/obrazec-za-oddajo-kandidature-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko-2021-2022/

V primeru težav lahko kandidati pišejo na elektronski naslov info@svet.fe.uni-lj.si.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko