RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, in Pravilnika o volitvah
v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr.
Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko. Razpis
se objavi v četrtek, 12. oktobra 2017.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakul-
tete za elektrotehniko najkasneje do četrtka, 19. 10. 2017, do 12. ure.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 •  obrazložitev kandidature.

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali po-
mankljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 19. 10. 2017.
Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj predsednik;
 • Ana Štrukelj, član;
 • Maj Urbanc, član.

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v ponedeljek, 23. 10. 2017 od 9.00 do 16.00.
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko.
Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2014) so razpisana
naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 1. član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 5 članov;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/kandidature/svet/.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kan-
didatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega
sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih
resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Vabilo na študentsko konferenco v Skopju

Uradno vabilo

On the behalf of The Association for Research and Promotion of Energy Efficiency and Sustainable Development and The Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje (FEEIT) , we are please to invite you to participate in the Fifth Student Conference “Energy Efficiency and Sustainable Development” (SCEESD) . The conference is organized by FEEIT – Skopje, in association with the IEEE Republic of Macedonia section and MAKO – CIGRE.

The conference will be held from 23 to 25 November 2017, at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje, Republic of Macedonia.

Please spread this information and send the attached files to your colleagues, professors and students.

The Student Conference Energy Efficiency and Sustainable Development presents a great opportunity for the students to take part in this process and by presentation of their research, discussion and collaboration to contribute furthermore towards development of ideas about the wide range of possibilities that these areas have to offer. By motivating the students to work on projects related to energy efficiency and sustainable development a significant contribution towards their creativity in these areas can be made. This is one of the crucial aspects of reaching the currently existing goals in these fields and overcoming the challenges we will have to face in the future.

Here by, we are sending you call for papers and additional information for foreign participants.

The important dates are:

 • Abstract submission deadline – 30.09.2017
 • Full text submission deadline-30.10.2017
 • Conference: 23.11.201– 25.11.2017

The application form, can be downloaded from here: http://skeeor.feit.ukim.edu.mk/en/prijavise.html

For any further details, visit our web-site http://skeeor.feit.ukim.edu.mk/Default_en.html and do not hesitate to contact us on the following e-mail: skeeor@feit.ukim.edu.mk.

We would love to see you as part of our conference this year.

Sincerely,

The Organization Board

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Vabilo na študentsko konferenco v Skopju

Študentsko delo v razvojnem centru za modeliranje

Rok za prijavo: 25. 9. 2017

Sava Re, d.d., obvladujoča družba skupine Sava Re, vabi k sodelovanju študenta / diplomanta (m/ž)
II. bolonjske stopnje za delo v razvojnem centru za modeliranje.

Ponujamo delo v dinamičnem in ustvarjalnem delovnem okolju z mednarodno komponento, timsko delo in možnostjo strokovnega usposabljanja.

Vaše področje dela vključuje:

 • sodelovanje pri modeliranju neživljenskih (po)zavarovanj,
 • pomoč pri ocenjevanju zavarovalnih tveganj,
 • uporaba DFA orodja,
 • pomoč pri razvoju, implementaciji in testiranju kapitalskega modela,
 • sodelovanje pri pripravi kompleksnih analiz s področja upravljanja tveganj in aktuarstva,
 • sodelovanje pri poročanju razvojnega centra.

Prednost pri izbiri imajo študentje z dobrim znanjem programiranja v programu R in z aktivnim znanjem angleškega jezika. Predvideni dnevni obseg dela je 8 ur (tedenski 40 ur) z začetkom 1. oktobra 2017 oziroma po dogovoru. Delovno mesto je v Ljubljani na Dunajski cesti 56. Diplomantom nudimo možnost zaposlitve za določen čas.

Če želite znanje deliti z nami, ste samoiniciativni, sistematični, ustvarjalni, proaktivni, prizadevni in natančni ter imate dobre raziskovalne, analitične in komunikacijske sposobnosti, vas vabimo, da se nam predstavite z življenjepisom, diplomo 1. bolonjske stopnje s prilogo ocen in izpisom ocen druge bolonjske stopnje.

Vlogo s prilogami pošljite do 25. 9. 2017 po elektronski pošti na naslov vida.plestenjak@sava-re.si.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Študentsko delo v razvojnem centru za modeliranje

Razpis volitev za predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa št. 2 s 3. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 2. 9. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje volitve predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko v št. l. 2017/2018.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do torka, 5. septembra 2017, do 16.00. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

 • ime in priimek;
 • naslov prebivališča;
 • datum in kraj rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 4. dopisni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom. Razpis se objavi, 2. 9. 2017, na spletni strani ŠS UL FE.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Razpis volitev za predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko

Podjetje Iskra Zaščite d.o.o. išče perspektivne študente

Podjetje Iskra Zaščite d.o.o., del skupine Raycap S.A., v svoj tim vabi

študenta elektrotehnike,

ki bi bili s svojim znanjem in izkušnjami pripravljen sprejeti izziv in se osebno ter strokovno razvijati v mednarodnem okolju.

Opis dela in nalog:

 • tehnična podpora prodajnemu osebju
 • tehnična podpora kupcem za enostavnejša vprašanja
 • vodenje manjših razvojno-prodajnih aktivnosti/projektov

Naša pričakovanja:

 • študent elektrotehnike
 • odlično znanje angleškega jezika
 • natančnost in inovativen pristop k reševanju problemov
 • samoiniciativnost, komunikativnost in odgovornost

Ponujamo vam:

 • izzivov polno delo z odličnimi priložnostmi za osebni ter strokovni razvoj,
 • dinamično in prijazno delovno okolje,
 • možnost redne zaposlitve,
 • dodatna izobraževanja in dopolnjevanje znanja s specifičnega področja.

Kandidate, ki ste zanimanjem prebrali oglas in menite, da vam objavljeno delovno mesto ustreza, vabimo, da nam pošljete vašo prijavo in življenjepis na hr.iskra@raycap.com. Za dodatne informacije pokličite na 01 500 31 02.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Podjetje Iskra Zaščite d.o.o. išče perspektivne študente