RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V ORGANU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa št. 3 s 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne, 28. 2. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve predstavnika študentov v organu Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 1 predstavnik.

Kandidati oddajo kandidacijski vlogo preko elektronske poste na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 27. marca 2017, do 12.00. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

 •  ime in priimek;
 • naslov prebivališča;
 • datum in kraj rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 5. redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V ORGANU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Schneider Electric – natečaj Go Green in the City

Družba Schneider Electric, globalni strokovnjak za upravljanje energije in avtomatizacijo, je že sedmo leto zapored objavila natečaj Go Green in the City. Vsakoletni natečaj, namenjen študentom inženirstva in poslovanja, ki promovira inovativne energetske rešitve pametnih mest.

Na natečaj se lahko do 12. maja 2017 prijavijo dodiplomski in podiplomski študenti inženirstva in poslovnih ved iz celega sveta, tudi iz Slovenije.

Sodelujoči bodo imeli možnost potegovati se za bogate nagrade in nove karierne priložnosti. Več v priponki in na povezavi: http://www.gogreeninthecity.com/.

Schneider Electric Go Green in the City

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Schneider Electric – natečaj Go Green in the City

Ponudba za delo: Arnes

Pri podjetju Arnes iščejo več ljudi za bodisi redno zaposlitev bodisi študentsko delo na večih področjih dela:

 • razvoj in upravljanje omrežja: Eduroam, 100 Gbit/s omrežja, optika, IPv6, RADIUS, SIX, itd.
 • razvoj sistema za upravljanje – programerje: Python, Django, Ansible, Angular, SingleSignOn, Data Mining, itd.

Uradna oglasa:

 • https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/pregled-oglasa/Vodja-programerjev-mz-68937.php
 • https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/pregled-oglasa/Racunalniski-inzenir-mz-68936.php

 

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Ponudba za delo: Arnes

INDIJA – štipendija za št. leto 2017/18

Vlada INDIJE – “Indian Council for Cultural Relations” – ponuja eno štipendijo za študijsko leto  2017/18. Vse informacije in prijavni obrazci so v priponki ter na spletni strani www.iccr.gov.in
Rok za  prijavo poteče 23. januarja 2017.

Kopijo vloge pa morate posredovati tudi Veleposlaništvo Indije, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, e-mail: hoc.ljubljana@mea.gov.in, tel: (01) 5133 113.

INDIJA štipendije dokumentacija 2017-18-pdf

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za INDIJA – štipendija za št. leto 2017/18

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za šolsko leto 2017/2018. Letne štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2017/2018 (oktobra 2017). Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM.

Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo). Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Kandidati morajo predložiti:

 • prijavni obrazec, dosegljiv na (http://www.likarjev-sklad.si/).
 • biografijo,
 • bibliografijo,
 • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
 • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
 • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
 • dokazilo o znanju nemškega jezika,
 • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti na naslov: Prof. dr. Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za Posvetovalni odbor sklada “Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar” najkasneje do vključno 10. marca 2017 (ne glede na vrsto pošiljanja).

Kandidati bodo o predizboru pisno obveščeni najkasneje do 11. aprila 2017 na podlagi odločitve Posvetovalnega odbora, dokončno pa o izboru kandidatov odloča Svet sklada s sedežem v Münchnu. Pritožbe na odločitve niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.

Dodatne informacije so na voljo pri ga. Bibi Ovaska Presetnik, služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.: 01-2418-594 (E-mail: student.office@uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora izr. prof. dr. Janko Slavič, tel.: 01 4771 226, (E-mail: janko.slavic@fs.uni-lj.si) in na spletnem naslovu (http://www.likarjev-sklad.si/).

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München