Razpis volitev v komisije in senat Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne, 17. 11. 2014 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE VOLITVE

za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

• Akademski zbor – 38 predstavnikov;
• Senat – 7 predstavnikov;
• Študijska komisija – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Kadrovska komisija – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnega izobraževanja – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Komisija za samoocenjevanje in akreditacijo – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Komisija za oglaševanje – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Razširjen upravni odbor – 1 namestnik;
• Komisja za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik, 1 namestnik;
• Disciplinska komisija – 2 predstavnika, 2 namestnika;

Kandidati pošljejo kandidaturo z naslednjimi podatki:
• ime in priimek;
• naslov;
• datum rojstva;
• telefonska številka in elektronski naslov;
• letnik in program študija;
• obrazložitev kandidature.

najkasneje do srede, 26. novembra 2014 na naslov marko.panjek@svet.fe.uni-lj.si.
Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na 2. redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko.

Ljubljana, 19.11.2014

Marko Panjek
predsednik ŠSFE

Volitve_komisije_senat

This entry was posted in ŠSFE and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.