Študentke psihologije potrebujejo pomoč

Spoštovani,

Smo študentke Manca Grom, Patricija Horvat in Mojca Svetek, diplomirane psihologinje (UN) in študentke magistrskega študija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete UL. V okviru predmeta Uporabna psihometrija razvijamo merski pripomoček Taylorjevo lestvico manifestne anksioznosti. Ker za namene takšne raziskave potrebujemo veliko število podatkov, Vas lepo prosimo, če lahko dostop do te ankete pošljete tudi študentom na Vaši fakulteti. Le veliko število podatkov in reprezentativen vzorec, ki ga sestavljajo študentje iz različnih smeri iz različnih univerz, nam bo ustrezno pripomogel pri doseganju namena raziskave.

Sodelovanje v raziskavi je anonimno in vzame 10 minut. Anketa je na naslednji povezavi:

https://www.1ka.si/a/52070

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujemo za prijaznost in Vam želimo čimbolj praznične dneve!

This entry was posted in Objava. Bookmark the permalink.

Comments are closed.