Anketa o zmanjšanju število možnih opravljanj izpitov

V razpravi na Univerzi v Ljubljani je predosnutek novega Statuta UL, ki med drugim zmanjšuje število možnih opravljanj izpitov na le 4, pri čemer je potrebno za četrto opravljanje izpitov oddati prošnjo na ustrezno komisijo, ter uvaja samo še 2 brezplačna roka.
(kot verjetno veste, je trenutno plačljiv šele 4. pristop k izpitu, izpit pa je mogoče opravljati šestkrat).
Na Resorju za študijsko problematiko (ŠOU v Ljubljani) smo nad spremembami zaskrbljeni, zato smo pripravili anketo, s katero želimo opozoriti na pereča vprašanja v zvezi z novim predlogom Statuta Univerze v Ljubljani, predvsem tista, ki se nanašajo na opravljanje izpitnih rokov. Prav tako nas zanimajo vzroki, zaradi katerih imajo študentje težave pri opravljanjih izpitov (torej, zakaj morajo študentje izpit opravljati več kot enkrat), saj verjamemo, da se da s skupnimi močmi večino teh težav odpraviti.
Anketa za študente:
This entry was posted in Izpiti, Objava and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.