RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V ORGANU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa št. 3 s 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne, 28. 2. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve predstavnika študentov v organu Fakultete za elektrotehniko:

  • Senat – 1 predstavnik.

Kandidati oddajo kandidacijski vlogo preko elektronske poste na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 27. marca 2017, do 12.00. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

  •  ime in priimek;
  • naslov prebivališča;
  • datum in kraj rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
  • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 5. redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.