Razpis volitev za predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa št. 2 s 3. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 2. 9. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje volitve predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko v št. l. 2017/2018.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do torka, 5. septembra 2017, do 16.00. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

  • ime in priimek;
  • naslov prebivališča;
  • datum in kraj rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
  • obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 4. dopisni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom. Razpis se objavi, 2. 9. 2017, na spletni strani ŠS UL FE.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.