Razpis volitev za predstavnika študentov v Senat Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa s 7. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 23. 8. 2019 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

  • Senat – 1 predstavnik;

Kandidati pošljejo kandidaturo na info@svet.fe.uni-lj.si NAJKASNEJE DO
PETKA, 30. AVGUSTA 2019 DO 12.00.

 

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
  • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 8. dopisni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Domen Kodrič
Predsednik ŠSFE

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.