Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 6 predstavnikov;
 • Upravni odbor – 1 predstavnik;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1
  predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
  Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta
  Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO PETKA, 15. NOVEMBRA 2019 DO 12.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;
  Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 2. seji. Kandidirati
  imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/2019/10/28/obrazec-za-oddajo-kandidature-za-predstavnike-studentov-v-organih-fakultete-za-elektrotehniko/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.