RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

1 (eno) mesto za predstavnika študentov v senatu Fakultete za elektrotehniko UL.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 3. 10. 2020 do 12ih. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

▪ ime in priimek;
▪ naslov prebivališča;
▪ datum in kraj rojstva;
▪ telefonsko številko in elektronski naslov;
▪ letnik in program študija;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji seji. Kandidirati imajo pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Kandidat bo izvoljen z mandatom do konstituiranja novega Študentskega sveta v prihajajočem študijskem letu.

Predsednik ŠSFE
Samo Jean

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.