Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 6. 12. 2021 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

Senat – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 3. januarja 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
  • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2021/11/26/obrazec-za-oddajo-kandidature-v-studentski-svet-fakultete-za-elektrotehniko-2021-2022/

V primeru težav lahko kandidati pišejo na elektronski naslov info@svet.fe.uni-lj.si.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.