Objava kandidatne liste za volitve v ŠSFE za študijsko leto 2014/15

Skladno z razpisom volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko in Volilnim pravilnikom, objavljamo seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila popolna in oddana v roku (do 15.10.2014).

Seznam kandidatov je naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

  • 1. letnik: Miha Klokočovnik, Aljaž Martinčič, Črt Mrzlikar, Matej Perko, Aleksander Rajhard;
  • 2. letnik: Tjaša Jereb, Robi Ravnikar;
  • 3. letnik: Marko Panjek, Damjan Sirnik;
  • dodatno leto: Mojca Bertoncelj;

1. stopnja  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

  • 1. letnik: Žiga Komac;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

  • 1. letnik: Klavdija Janc, Gašper Skrt;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

  • 1. letnik: Anja Hrovatič, Grega Rudolf;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

  • 2. letnik: Rene Filipič, Leon Pešl;

3. stopnja – DOKTORSKI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

  • 3. letnik: Tomi Medved;

Volilni odbor (VO) v sestavi Gašper Kladnik, predsednik; Martin Petek, član; Nejc Recelj, član; je glede na število prijavljenih kandidatov sprejel sklep, da bodo volitve potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v sredo, 22.10.2014 od 9h do 16h.

Volilno pravico imajo vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Prve rezultate bo VO objavil v sredo, 22.10.2014 ob 18h na uradni spletni strani in Facebook strani ŠSFE.

Rok za pritožbe je 3 dni, izključujoč nedelje in praznike. Vse pritožbe bo volilna komisija obravnavala še isti dan.

Ljubljana, 16.10.2014

Predsednik VO
Gašper Kladnik

 

This entry was posted in ŠSFE and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.