Rezultati volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Volilni odbor (VO) v sestavi Rene Filipič, predsednik; Leon Pešl, član; Anja Hrovatič, član; je dne 26.10.2015 med 9h in 16h izvedel akt volitev. Prejeli smo 266 glasovnic; 1 glasovnica je bila neveljavna. Na podalgi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, so rezultati naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik:  Karmen Kastelic (124 glasov);
 • 2. letnik: Tilen Savnik (108 glasov);
 • 3. letnik: Vid Kršmanc (92 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: David Popit (41 glasov);
 • 2. letnik: Žan Predalič (87 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 2. letnik: Klavdija Janc (90 glasov);

1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: Živa Sodja (111 glasov);
 • 2. letnik: Andrej Kokalj (58 glasov);

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 1. letnik: Matjaz Tome (48 glasov);
 • 2. letnik: Klemen Zalokar (75 glasov);

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Eva Pirc (88 glasov);

Na podalgi Pravilnika o volitvah V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, člen 4.b, volilni odbor ugotavlja, da bo v letošnjem letu, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, poleg zgoraj navedenih članov, sestavljalo še 7 dodatnih članov.

Dodatna mesta:

 • Gašper Babnik (85 glasov);
 • Jana Bogataj (85 glasov);
 • Patrik Burnik (72 glasov);
 • Miha Inocente (106 glasov);
 • Sanja Kezić (104 glasov);
 • Peter Krivic (85 glasov);
 • Rok Šikonja (94 glasov);

Ostali kandidati so dobili premalo glasov:

 • Lucija Bahovec (43 glasov);
 • Žiga Komac (31 glasov);
 • Gašper Kladnik (41 glasov);
 • Aljaž Martinčič (34 glasov);
 • Luka Nagode (43 glasov);
 • Matej Perko (43 glasov);
 • Aleksander Rajhard (26 glasov);
 • Matej Rabzelj (36 glasov);
 • Robi Ravnikar (41 glasov);
 • Nina Seifert (38 glasov);

Rok za pritožbe je 5 dni od objave volilnih rezultatov. VO bo pritožbe obravnavala 3 dni po poteku roka za pritožbe. Na odločitev VO Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, se lahko pritožbenik v roku 8 dni, pritoži na Volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Ljubljana, 26.10.2015

Predsednik VO
Rene Filipič

This entry was posted in ŠSFE. Bookmark the permalink.

Comments are closed.