DragonHack 2016

Člani Društva računalničarjev skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani že drugič organizirajo DragonHack – prvi slovenski univerzitetni hackatkon. Dogodek bo potekal 14. in 15. maja 2016 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.

Hackthon je dogodek, na katerem programerji v sodelovanju z drugimi vpletenimi v razvoj programske in strojne opreme (npr. grafični oblikovalci, projektnimi menedžerji, oblikovalci uporabniške izkušnje) poskušajo narediti nekaj uporabnega na področju tehnologije. Udeleženci imajo na voljo 24 ur, za pomoč pa se lahko obrnejo na mentorje iz fakultet in strokovnjake iz sponzorskih podjetij, na voljo pa jim je tudi najrazličnejša strojna oprema in najnovejše tehnologije. Kljub izrazu “hekanje” pa seveda ne gre za spodujanje prepovedanih ali spornih praks uporabe računalnikov – izraz se uporablja v pomenu raziskovanja in programiranje nečesa novega.

DragonHack se povezuje tudi z različnimi sponzorji, in tako so lani sodelovali z izjemnimi tako slovenskimi podjetji, kot tudi tujini podjetji iz področja računalništva, kot so IBM, Celtra, Marand, Cisco, Symphony EYC, 4thOffice in Bloomberg.

Za več informacij lahko obiščeto facebook stran (https://www.facebook.com/dragonhacklj/?fref=ts) ali spletno stran (http://dragonhack.si/).

This entry was posted in Delavnice, Dogodki, Projekt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.