Objava kandidatne liste za ŠSFE v študijskem letu 2017/18

Skladno z razpisom volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko in Volilnim pravilnikom, objavljamo seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila popolna in oddana v roku (do 19.10.2017 do 12.00 ure).

Seznam kandidatov je naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

  • 1. letnik: Mitja Hofer, Nena Šarec, Gabriel Gjorshevski, Dominik Božić;
  • 2. letnik: Aleksandra Krajnović, Anže Trampuš, Tomaž Leskovar, Robert Ferlin;
  • 3. letnik: Matija Kosin, Gašper Podobnik, Domen Kodrič, Klemen Nunčič, Rok Šikonja, Nataša Zekić, Urban Križman, Karmen Kastelic, Sebastjan Kravcar;

1. stopnja  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

  • 1. letnik: Andraž Janežič;
  • 2. letnik: Tadej Mulh, Martin Debevc;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

  • 3. letnik: Patrik Burnik;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

  • 2. letnik:  Klemen Babuder;
  • 3. letnik:  Gregor Karpljuk, Anže Zadravec;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

  • 2. letnik: Gregor Štumpfl, Jaka Jenškovec;
  • dodatno leto: Gregor Goričar;

 

Volilni odbor (VO) v sestavi Matej Rabzelj, predsednik; Ana Štrukelj, član; Maj Urbanc, član; je glede na število prijavljenih kandidatov sprejel sklep, da bodo volitve potekale v avli Fakultete za elektro-
tehniko v ponedeljek, 23. 10. 2017 med 09.00 in 16.00 uro.

Volilno pravico imajo vsi študentje Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z veljavnim študentskim statusom.

Prve rezultate bo VO objavil v ponedeljek, 23.10.2016 ob 20.00 uri na uradni spletni in Facebook strani ŠSFE. Rok za pritožbe na volilni izid oziroma postopek je 3 dni, izključujoč nedelje in praznike. Vse pritožbe bo volilna komisija obravnavala še isti dan.

 

Ljubljana, 19.10.2017

Predsednik VO
Matej Rabzelj

This entry was posted in ŠSFE. Bookmark the permalink.

Comments are closed.