Rezultati volitev v ŠSFE 2017/2018

Volilni odbor (VO) je dne 23.10.2017 med 09.00 in 16.00 uro izvedel akt volitev. Prejetih je bilo 192 glasovnic, izmed katerih je bilo 189 veljavnih. Tri glasovnice so bile neveljavne. Rezultati volitev so naslednji:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: Nena Šarec (66 glasov);
 • 2. letnik: Aleksandra Krajnović (54 glasov);
 • 3. letnik: Rok Šikonja (77 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: Andraž Janežič (52 glasov);
 • 2. letnik: Tadej Mulh, Martin Debevc (oba 40 glasov);

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 3. letnik: Patrik Burnik (51 glasov);

1. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 2. letnik: Klemen Babuder (53 glasov);
 • 3. letnik: Gregor Karpljuk, Anže Zadravec (oba 31 glasov);

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA:

 • 2. letnik: Gregor Štumpfl (49 glasov);

Mesta na katera je bilo več kandidatov izvoljenih z enakim številom glasov, se razširijo na ustrezno število predstavnikov.

Nadaljnje na podlagi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, člen 4.b, Volilni odbor ugotavlja, da bo v letošnjem letu, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, poleg zgoraj navedenih članov, sestavljalo še 8 dodatnih članov. Dodatna mesta zasedejo preostali kandidati z največ glasovi.

Dodatna mesta:

 • Karmen Kastelic (54 glasov);
 • Domen Kodrič (52 glasov);
 • Anže Trampuš (51 glasov);
 • Gabriel Gjorshevski (45 glasov);
 • Gašper Podobnik (36 glasov);
 • Nataša Zekić (36 glasov);
 • Gregor Goričar (36 glasov);
 • Matija Kosin (35 glasov);

Rok za pritožbe je 3 dni od objave volilnih rezultatov. VO bo pritožbe obravnaval dan po poteku roka za pritožbe. Na odločitev VO Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, se lahko pritožbenik v roku 8 dni, pritoži na Volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

 

Predsednik VO
Matej Rabzelj

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.