Razpis volitev za predstavnike študentov v organih Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 13. 11. 2017 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Akademski zbor – 40 predstavnikov;
 • Senat – 7 predstavnikov;
 • Študijska komisija – 1 predstavnik;
 • Kadrovska komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja – 1 predstavnik;
 • Znanstveno-raziskovalna komisija – 1 predstavnik;
 • Komisija za kakovost in akreditacijo – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija – 2 predstavnika;
 • Komisija za reševanje vlog študentov – 1 predstavnik;
 • Komisija za urejanje predmetnika Erasmus študentov – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO SREDE, 22. NOVEMBRA 2017 DO 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji 3. seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Podpredsednik ŠSFE
Gašper Podobnik

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.