RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

RAZPISUJE

70 mest za predstavnike študentov v Akademskem zboru Fakultete za elektrotehniko:
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta
Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO SOBOTE, 29. FEBRUARJA 2020.
V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
    Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na seji. Kandidirati imajo
    pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

Obrazec za oddajo kandidature najdete na: https://svet.fe.uni-lj.si/2019/12/16/obrazec-za-vlogo-kandidature-za-predstavnika-studentov-v-akademskem-zboru-fe/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.