RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V SENATU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

1 (eno) mesto za predstavnika študentov v senatu Fakultete za elektrotehniko UL.

Kandidati oddajo kandidacijsko vlogo preko elektronske pošte na naslov info@svet.fe.uni-
lj.si najkasneje do ponedeljka, 16. marca 2020. Veljavna vloga za kandidaturo mora zajemati:

▪ ime in priimek;
▪ naslov prebivališča;
▪ datum in kraj rojstva;
▪ telefonsko številko in elektronski naslov;
▪ letnik in program študija;
▪ obrazložitev kandidature.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji seji. Kandidirati imajo
pravico vsi študenti Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Predsednica ŠSFE
Anja Šurina

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.