Razpis volitev za predstavnika študentov v Senatu Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi 9. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 24. 11. 2020 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

  • Senat – 1 predstavnik;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do torka, 8. decembra 2020 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija;
  • obrazložitev kandidature;

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Link do obrazca: https://svet.fe.uni-lj.si/2020/11/08/2482/

Predsednik ŠSFE
Jakob Veršnjak

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.