Volitve v Študentski svet FE UL 2020/21

Volitve v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko UL bodo potekale v sredo, 10. februarja 2021, od 9:00 do 16:00 preko portala Simply Voting. Vse kar potrebujete za oddajo glasu je veljavna študentska identiteta. Glasovalno pravico ima vsak študent Fakultete za elektrotehniko z veljavnim statusom.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Lista kandidatov 

Razpis volitev v Študentski svet FE UL

Novi čistopis Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani (sprejet 27.1.2021)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.