Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko je kandidiralo 13 študentov. Volitve se bodo izvedle dne 14. 11. 2021 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.