RAZPIS ZA PREDSTAVNIKA ŠTUDENTOV V UPRAVNEM ODBORU

Na podlagi sklepa s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 30. 11. 2022 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje 1 mesto za predstavnika študentov v Upravnem odboru Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 5. decembra 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.