RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V AKADEMSKEM ZBORU FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Skladno s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE

42 mest za predstavnike študentov v Akademskem zboru Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 30. JANUARJA 2023 do 18:00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

  • ime in priimek;
  • naslov;
  • datum rojstva;
  • telefonsko številko in elektronski naslov;
  • letnik in program študija.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.