Rezultati volitev v ŠSFE 2022/23

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Rezultati volitev v ŠSFE 2022/23

Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

V Študentski svet Fakultete za elektrotehniko je kandidiralo 13 študentov. Volitve se bodo izvedle dne 14. 11. 2021 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svet

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Lista kandidatov na volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregorja Majdiča, in Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za elektrotehniko, razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Razpis se objavi v torek, 25. oktobra 2022.
Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec, ki je objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko (https://svet.fe.uni-lj.si/) najkasneje do srede, 2. 11. 2022, do 20.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • kraj in datum rojstva;
 • enotno univerzitetno študentsko identiteto; 
 • soglasje za obdelavo osebnih podatkov; 
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature (ki bo po koncu razpisa javno objavljena).

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev.
Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi dne 3. 11. 2022.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Matej Rabzelj, predsednik;
 • Urban Drlink
 • Katarina Schwarzbartl

Volitve se bodo izvedle dne 14. 11. 2022 med 9h in 16h s pomočjo sistema Simply Voting.  Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 3 člani;

Obrazec za oddajo kandidatur najdete na povezavi: https://svet.fe.uni-lj.si/.

V primeru težav pri oddaji kandidatur lahko kandidati pišejo na elektronski naslov volilni.odbor@svet.fe.uni-lj.si.

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 5 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za Obrazec za oddajo kandidature v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko 2022/2023

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Na podlagi sklepa s 2. dopisne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z dne 6. 3. 2022 in skladno s Pravili o delovanju in organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

RAZPISUJE
volitve za predstavnike študentov v naslednjih organih Fakultete za elektrotehniko:

 • Senat – 1 predstavnik;
 • Disciplinska komisija (namestnik) – 2 predstavnika;

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko najkasneje do ponedeljka, 14. marca 2022 do 18.00.

V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija.

V primeru težav pri oddajanju kandidature lahko kandidati pišejo na elektronski naslov: info@svet.fe.uni-lj.si.

Volitve bo izvedel Študentski svet Fakultete za elektrotehniko na svoji naslednji redni seji. Kandidirati imajo pravico vsi študentje Fakultete za elektrotehniko s statusom.

Posted in Uncategorized | Komentarji so izklopljeni za RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV V ORGANIH FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO