Razpis volitev v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko

Na podlagi poziva rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivana Svetlika, in Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko razpisuje dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič, volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko.

Kandidati izpolnijo kandidacijski obrazec objavljen na spletni strani Fakultete za elektrotehniko, spletni strani Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko in na spletni strani stromar.si najkasneje do srede, 15.10.2014.
V kandidacijskem obrazcu morajo kandidati podati:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • datum rojstva;
 • telefonsko številko in elektronski naslov;
 • letnik in program študija;
 • obrazložitev kandidature;

Vse kandidature bo obravnaval volilni odbor po roku za oddajo kandidatur. Vse nepravilno ali pomankljivo izpolnjene kandidature bo volilni odbor bodisi zavrnil bodisi podal zahtevo za dopolnitev. Potrjene kandidature bo volilni odbor objavil na kandidatni listi 16.10.2014.

Volitve bo izvedel volilni odbor v sestavi:

 • Gašper Kladnik, predsednik;
 • Martin Petek, član;
 • Nejc Recelj, član;

Volitve bodo potekale v avli Fakultete za elektrotehniko v sredo, 22.10.2014 od 9h do 16h

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) imajo vsi študenti Fakultete za elektrotehniko.

Glede na 4. člen Pravilnika o volitvah v Študentski svet Fakultete za elektrotehniko (2012) so razpisna naslednja prosta mesta:

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA VS:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;
 • 3. letnik: 1 član;

1. stopnja VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE VS:

 • 1. član;

1. stopnja UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – MULTIMEDIJA UN:

 • 1. član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1. letnik: 1 član;
 • 2. letnik: 1 član;

2. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – UPORABNA STATISTIKA UN:

 • 1 član;

3. stopnja – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – ELEKTROTEHNIKA UN:

 • 1 član;

Dodatna mesta – ne glede na stopnjo, smer in letnik študija; vključujoč študente na dodatnem letu in izključujoč študente s podaljšanim statusom:

 • 5 članov;

Kandidat na volitvah lahko v primeru kršitev vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi kandidatne liste ali objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev se novoizvoljenim predstavnikom Študentskega sveta FE ne potrdi mandata.

Ljubljana, 07.10.2014

Dekan: prof. dr. Igor Papič

This entry was posted in ŠSFE and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.